Aplikacje

Oprogramowanie IMPRESSIONS™, zaprojektowane i skonstruowane przez inżynierów INNOVATEST w celu uproszczenia najbardziej złożonych wymagań dotyczących pomiarów twardości w wielu gałęziach przemysłu w dziedzinie badań twardości. Nasz GUI (graficzny interfejs użytkownika) zawiera zaprojektowane preferowane aplikacje, zaawansowaną kontrolę przepływu pracy, ulepszone raportowanie i jest intuicyjny w obsłudze.

Prosty pomiar można skonfigurować w 3 sekundy, a pomiar, którego odwzorowanie na próbce dotychczas zajmowało cały dzień, można wykonać w mniej niż 10 minut za pierwszym razem, a następnie w mniej niż minutę przy każdorazowym powtórzeniu. System kontroli na poziomie użytkownika maksymalizuje powtarzalność i odtwarzalność u wielu operatorów.

Aplikacje oprogramowania

SZABLON POMIAROWY

ŁĄCZENIE OBRAZÓW

POMIAR ODPORNOŚCI NA KRUCHE PĘKNANIE KIC

AUTOMATYCZNE SKANOWANIE KONTURÓW

WYKRES TWARDOŚCI 2D/3D

APLIKACJA DO RYSOWANIA I POMIARÓW

TECHNOLOGIA PODWÓJNEGO PODGLĄDU

GENERATOR RAPORTÓW

FUNKCJA ZRZUTU EKRANU

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE KRAWĘDZI

WYKRES GŁĘBOKOŚCI/CZASU SIŁY

TWARDOŚĆ GWINTU ŚRUBY (ISO 898-1)

TWARDOŚĆ ŚRUB SAMOGWINTUJĄCYCH (ISO 2702)

KONTROLA Z POZIOMU UŻYTKOWNIKA

POMIAR AUTOMATYCZNY

KONFIGURATOR CHD, SHD, NHD

KONTROLA SPAWÓW (ISO 9015)

SZABLON DO POMIARÓW AMUNICJI

Q-DAS

1 / 19

SZABLON POMIAROWY

Edytor szablonów IMPRESSIONS™ pozwala użytkownikowi na tworzenie dowolnej liczby szablonów pomiarowych z dużą liczbą zmiennych ustawień. Z wielką precyzją i swobodą twórz szablony pomiarowe. Sprawdzaj ustawienia w trybie podglądu. Przenoś szablony z jednej próbki pomiarowej na drugą za pomocą funkcji ‘przeciągnij i upuść’. Technika podglądu na żywo przez kamerę z zoomem, bez konieczności łączenia obrazu (image stitching).

Połącz różne szablony, a nawet różne siły pomiaru w jeden program i uruchom je w pełni automatycznie. Wszystkie punkty pomiarowe mogą być identyfikowane indywidualnie lub według specyfikacji klienta. Etykieta jest wyświetlana zarówno na liście wyników pomiaru jak i w przeglądzie wyników badań oraz na wydruku wyników. Ważna funkcja dla analiz próbek pod koniec pomiaru i w przyszłości celem przeglądu poprzednich pomiarów.

ŁĄCZENIE OBRAZÓW

Gdy obszar podglądu musi być większy niż zakres powiększenia, można wybrać funkcje skanowania i łączenia (stitching) w celu utworzenia pełnego podglądu lub szczegółowych obrazów większych obszarów próbki pomiarowej. Te (szczegółowe) obrazy mogą być następnie wykorzystane do raportowania lub definiowania lokalizacji szablonów pomiarowych.

POMIAR ODPORNOŚCI NA KRUCHE PĘKNANIE KIC

Dla tych, którym potrzebne są dogłębne informacje na temat zachowania się materiałów, chcących badać pęknięcia i zmęczenie materiału, z pomocą przyjdzie aplikacja KIc do przewidywania i pomiaru wystąpienia spękań. Oprogramowanie obsługuje wykrywanie pęknięć Kic pod obciążeniem z dostosowalnym raportowaniem wyników KIc. Dzięki zastosowaniu jednej lub obu metod, Palmqvist lub Median/Radial, odporność na kruche pękanie jest teraz powtarzalnym i odtwarzalnym pomiarem dla wielu operatorów.

AUTOMATYCZNE SKANOWANIE KONTURÓW

Aplikacja ta skanuje cały obrys (lub część) powierzchni próbki. Funkcja ta może być używana z obiektywem za pomocą kamery z zoomem ogólnym do szybkiego skanowania. System skanuje cały zdefiniowany kontur i zapisuje wszystkie istotne dane w programie pomiarowym.

Następnie na zeskanowanym obrazie można umieścić nieograniczoną liczbę punktów pomiarowych lub ustawić je w wybranych odległościach (przesunięciach) względem krawędzi. Ta zaawansowana funkcja umożliwia przeprowadzenie procedury pomiaru twardości metodą atomową. Doskonała funkcja współpracująca z mapowaniem twardości 2D lub 3D, znanym również jako „wykres twardości płaszczyzny”.

WYKRES TWARDOŚCI 2D/3D

Aplikacja „Wykres twardości płaszczyzny”, nazywana również mapowaniem barwnym, jest doskonałym narzędziem do uzyskania szczegółów efektywnego rozkładu twardości na całym przekroju poprzecznym próbki poddanej obróbce cieplnej. Istotna funkcja w badaniach materiałów, badaniach spawalniczych lub analizie uszkodzeń.

Oprócz opcji wyświetlania wykresu graficznego 2D, system może również generować obraz 3D. Wykresy twardości 2D i 3D w ramach jednej aplikacji.

APLIKACJA DO RYSOWANIA I POMIARÓW

Opcja rysowania i pomiaru daje możliwość wykonania prostych pomiarów poza pomiarem twardości przy użyciu widoku obiektywu lub obrazu z kamery podglądowej. Możliwości pomiaru według odległości, długości i kąta.

TECHNOLOGIA PODWÓJNEGO PODGLĄDU

Unikatowy w branży, 15-calowy tryb portretowy, pojemnościowy ekran dotykowy, wystarczająco przestronny dla wszystkich możliwych zastosowań. Podwójny ekran: Opcjonalnie dla wymagających użytkowników dostępny jest drugi pionowy ekran 15” lub poziomy 24”.

W celach edukacyjnych, w szkołach, na uniwersytetach, do gniazda obsługującego HDMI można podłączyć projektor Full HD. Dzięki tak wielu opcjom konfiguracji sprzętu i oprogramowania, corocznym aktualizacjom i ulepszeniom na żądanie, IMPRESSIONS™ faktycznie okazuje się wiodącym oprogramowaniem w branży.

GENERATOR RAPORTÓW

Wyobraź sobie, że dostajesz raport, który zawiera: nazwę Twojej firmy, adres, informacje kontaktowe, oznaczone wyniki w powiązaniu z wzorami lub sekwencyjne obrazy pomiarów optycznych, obrazy łączone, miejsca na notatki przy każdym wyniku lub zdjęciu, renderowanie wykonanego wzoru, podgląd obrazu wzoru na próbce, pełne statystyki, podsumowanie wyników, wyniki pozytywne/negatywne, zaliczone lub niezaliczone…, wszystkie te informacje, albo wariant umieszczenia w raporcie tylko tego, co jest Ci potrzebne – nazywamy to naszym Konfiguratorem raportu. To Ty decydujesz, jak dużo lub jak mało raportujesz w PDF lub przy użyciu drukarki laserowej. Prostotę obsługi dopełniamy, dając możliwość eksportu do pliku CSV, pamięci USB lub pliku w lokalizacji sieciowej. Zarządzanie danymi w najlepszym wydaniu!

FUNKCJA ZRZUTU EKRANU

Ta przydatna funkcja w programie IMPRESSIONS™ pozwala na wykonywanie zrzutów ekranu z obszaru podglądu za pomocą obiektywu i/lub kamery podglądu. Daje to możliwość przechowywania takich obrazów z komentarzami lub wklejania ich do generatora raportów w celu dalszego przetwarzania.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE KRAWĘDZI

Technologia, która automatycznie lub za pomocą jednego kliknięcia myszką rozpoznaje krawędź próbki. Pomaga to w określeniu i utrwaleniu żądanej pozycji wyjściowej dla CHD lub innych zadań szablonów pomiarowych.

WYKRES GŁĘBOKOŚCI/CZASU SIŁY

Funkcja ta pokazuje głębokość wgłębnika w materiale podczas wykonywania pomiaru Rockwella. Wykres siły/głębokości zawiera wizualizację zależności między głębokością wgłębnika a przyłożoną siłą.

TWARDOŚĆ GWINTU ŚRUBY (ISO 898-1)

Specjalistyczne narzędzie programowe IMPRESSIONS™ umożliwia skonfigurowanie i prowadzenie w pełni automatycznych pomiarów zgodnie z normą ISO 898-1 w zakresie pomiaru gwintu śrubowego elementów od-/nawęglonych. Generator raportów jest wzbogacony o funkcje raportowania dla tej aplikacji.

TWARDOŚĆ ŚRUB SAMOGWINTUJĄCYCH (ISO 2702)

Specjalistyczne narzędzie programowe IMPRESSIONS™ umożliwia skonfigurowanie i prowadzenie w pełni automatycznych pomiarów zgodnie z normą ISO 2702 w zakresie pomiaru gwintu śrubowego elementów od-/nawęglonych. Generator raportów jest wzbogacony o funkcje raportowania dla tej aplikacji.

KONTROLA Z POZIOMU UŻYTKOWNIKA

Do powtarzania zadań IMPRESSIONS™ wykorzystuje opcję ustawiania i przechowywania niestandardowych programów pomiarowych. Dla każdej czynności można stworzyć „zadanie”. Wszystkie parametry specyficzne dla zastosowania, takie jak skala twardości, siła, czas oczekiwania, szablon, konwersja i szablon raportu są przechowywane w tym samym programie. Kontrola z poziomu użytkownika pozwala na ochronę wszystkich parametrów przed nieumyślnymi zmianami, zwiększając powtarzalność i odtwarzalność, dzięki obsłudze pomiarów za pomocą ustawionych programów pomiarowych.

POMIAR AUTOMATYCZNY

Ręczne ustawianie linii pomiarowych nie jest już konieczne. Dopracowane algorytmy pomiarowe IMPRESSIONS™ wykrywają wgłębienia nawet na słabej jakości lub bardzo porysowanych powierzchniach i mierzą odpowiednie wymiary wgłębień zgodnie z normami. Zachowaj kontrolę, przechodząc do trybu pomiaru ręcznego i miej możliwość dostosowania pomiarów dotknięciem ekranu lub za pomocą myszki.

Liniom pomiarowym można nadać taki kolor, żeby uzyskać jak najlepszy kontrast z płaszczyzną próbki. Aby zapewnić spełnianie przez pomiary odpowiednich norm dotyczących symetrii, należy włączyć automatyczną kontrolę wgłębień. Wszystkie wartości twardości mogą być przeliczane na inne skale zgodnie z ISO 18265, ISO 50150, ASTM E140.

KONFIGURATOR CHD, SHD, NHD

Jak zwiększyć przepustowość w swoim laboratorium? Dostosuj najczęściej wykorzystywany szablon pomiarowy tak, aby był łatwy do skonfigurowania i do wykonywania automatycznie oraz zgodny z obowiązującymi normami. Pomiary CHD/SHD/NHD można uruchomić bezpośrednio z widoku powierzchni lub z podglądu. Dodatkowe punkty pomiarowe twardości dla pomiarów NHD mogą być definiowane oddzielnie.

Celem prawidłowego przeprowadzenia pomiaru, odległości punktów pomiarowych są automatycznie ustawiane zgodnie z normą na najniższą wartość. Oszczędzający czas tryb pomiarowy „wykonaj wszystkie wgłębienia i oceń” oraz „auto-stop” służy do zakończenia serii pomiarów w chwili, gdy zostanie osiągnięta dolna granica twardości. Generator raportów jest wzbogacony o funkcje raportowania dla tej aplikacji.

KONTROLA SPAWÓW (ISO 9015)

To specjalnie opracowane narzędzie umożliwia prowadzenie badań twardości na detalach lub segmentach spawanych zgodnie z normą ISO. Ustawienie wzoru zgodnie z wymaganiami staje się „dziecinnie proste”, dzięki wstępnie ustawionym punktom pomiarowym w różnych strefach spoiny i automatycznej korelacji pomiędzy nimi. System uruchomi w pełni automatyczną procedurę pomiarową i wyświetli oraz odpowiednio zarejestruje wyniki. Generator raportów jest wzbogacony o funkcje raportowania dla tej aplikacji.

SZABLON DO POMIARÓW AMUNICJI

Ta aplikacja została opracowana w ścisłej współpracy ze specjalnymi producentami nabojów i łusek. Pozwala ona na pojedyncze i zbiorcze badanie łuski/naboju zgodnie z wymaganiami branży.

Po w pełni automatycznej procedurze pomiarowej generowany jest szczegółowy raport, z pojedynczymi odczytami i statystykami oraz wskazaniem pozytywnego/negatywnego wyniku. Dostępne są też dalsze zaawansowane ustawienia do ponownego pomiaru. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

Q-DAS

System ten posiada dwukierunkowe kanały wejściowe i wyjściowe. Sterowanie urządzeniem pomiarowym może być prowadzone zdalnie i obsługuje m.in. systemy zrobotyzowane. Wartości pomiarowe można wyeksportować jako wartości pojedyncze lub jako ciąg danych, które będą obsługiwane przez zewnętrzne oprogramowanie do oceny jakości.