Możliwości zastosowania w branżach

Możliwości zastosowania w branżach

Laboratoria badawcze, przemysł lotniczy, przemysł motoryzacyjny, sektor transportu publicznego, przedsiębiorstwo produkcji metali, przemysł obróbki cieplnej, tłocznie, produkcja żyletek lub łopat do turbin wytwarzających zieloną energię – wszędzie, gdzie wymagana jest niezawodna metoda pomiaru twardości metali, tworzyw sztucznych lub materiałów węglowych, INNOVATEST oferuje praktyczne, wydajne i opłacalne dla Państwa wymogów pomiarowych rozwiązania.

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

Wytrzymałość materiałów jest ważnym elementem bezpieczeństwa pojazdów silnikowych. Ponieważ bezpieczeństwo ma priorytetowe znaczenie, dla badań wprowadzono normy celem zagwarantowania wydajności funkcjonalnej materiałów. W związku z tym, wymagana jest analiza składu materiałowego, potwierdzająca stabilność wytrzymałości materiału. W tym celu personel kontroli jakości produktów przeprowadza oceny wytrzymałości i analizy składu surowców stosowanych w częściach samochodowych, w tym metali, żywic i innych surowców. Wyniki pomiaru twardości elementów układu kierowniczego, hamulcowego, drzwi, części układu napędowego i wielu innych elementów samochodowych są istotne dla oceny wytrzymałości i są wymagane dla bezpieczeństwa pojazdu.

WIDEO

*Wszystkie logotypy i marki należą do ich właścicieli i są wykorzystywane na tej stronie tylko w celu identyfikacji klienta firmy INNOVATEST.

PRZEMYSŁ KOLEJOWY

Kolej nadal odgrywa ważną rolę w krajach rozwiniętych, realizując masowy transport osób i towarów. Pociągi pasażerskie na Wschodzie przemierzają kontynent z imponującą prędkością, podczas gdy w Ameryce Północnej wagony towarowe biją rekordy ładunku przypadającego na jedną oś. Koła i tory kolejowe są decydującym elementem infrastruktury, gdyż każda awaria może doprowadzić do wykolejenia się składu, potencjalnie powodując ofiary i straty finansowe.

WIDEO

 

*Wszystkie logotypy i marki należą do ich właścicieli i są wykorzystywane na tej stronie tylko w celu identyfikacji klienta firmy INNOVATEST.

PRZEMYSŁ LOTNICZY I KOSMONAUTYCZNY

Być może jednym z największych przełomów dokonanym przez człowieka w ciągu historii inżynierii jest możliwość latania. Lotnictwo i kosmonautyka to wymagający przemysł w zakresie rozwoju nowych produktów i kontroli jakości. We wczesnym okresie rozwoju przemysłu lotniczego bardzo szybko stało się jasne, że w budowaniu bezpiecznych samolotów kluczowe są tolerancje wytrzymałościowe dla każdego materiału i dla wszystkich poszczególnych części.

WIDEO

*Wszystkie logotypy i marki należą do ich właścicieli i są wykorzystywane na tej stronie tylko w celu identyfikacji klienta firmy INNOVATEST.

BRANŻA OGÓLNA PRZEMYSŁU

Pomiar twardości jest najczęściej stosowany do oceny właściwości mechanicznych metali i innych materiałów w postaci surowców lub gotowego produktu. Pomiarów tych zazwyczaj dokonuje się na nowych elementach, ale w celu zidentyfikowania wszelkich problemów związanych ze zużyciem stosuje się je również na elementach eksploatowanych. Pomiar twardości może wykazać podatność na pękanie w wyniku ekspozycji na czynniki środowiskowe, takie jak oddziaływanie siarkowodoru. Potrafi on również wskazać na degradację, kruchość i zmiękczenie w wyniku wystawienia na działanie podwyższonej temperatury (np. uszkodzenia wskutek pożaru). W przypadku niektórych metali, wyniki pomiaru twardości mogą być wykorzystane przy pomocy niektórych tabel przeliczeniowych do oszacowania wytrzymałości materiału na rozciąganie.

*Wszystkie logotypy i marki należą do ich właścicieli i są wykorzystywane na tej stronie tylko w celu identyfikacji klienta firmy INNOVATEST.

EDUKACJA

x

*Wszystkie logotypy i marki należą do ich właścicieli i są wykorzystywane na tej stronie tylko w celu identyfikacji klienta firmy INNOVATEST.