UPI/7011
Brinella Wgłębniki

UPI/7011

5mm Wgłębnik z kulką z węglika – ø3mm

DETAILS

Średnica trzpienia: ø3mm

Szczegóły kalibracji: Ta partia kulek wgłębnika Brinella zostanie pobrana z połączonej partii kulek, które są zgodne z wymaganiami DIN EN ISO 6506-2 i ASTM E10 (w tej ocenie zgodności nie uwzględniono niepewności pomiaru) i zostanie skalibrowana i certyfikowana dla średnicy, twardości, chropowatości i gęstości.

Temperatura kalibracji.: (23 ± 2) °C

Wilgotność względna: < 70 % rh

Niepewność: Podana niepewność rozszerzona została oparta na standardowej niepewności pomiaru pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k, tak, że prawdopodobieństwo pokrycia odpowiada około 95%. Niepewność standardową określono zgodnie z EA 04/2.

Identyfikowalność: Pomiary są wykonywane przy użyciu standardów, dla których wykazano zgodność z (międzynarodowymi) normami krajowymi względem RvA.