UPI/6003
Rockwella Wgłębniki

UPI/6003

WGŁĘBNIK DIAMENTOWY ROCKWELLA – Ø3mm / L=7mm

DETAILS

Średnica trzpienia: ø3mm

Szczegóły kalibracji: Ten wgłębnik Rockwell jest zgodny z wymaganiami DIN EN ISO 6508-2 and ASTM E18 klasa B , skalibrowany zgodnie z normami przez laboratorium akredytowane ISO 17025 RvA, z kalibrami zgodnymi z Physikalisch-Technische Bundesanstalt National Metrology Institute, (PTB) Braunschweig, Niemcy. RvA, UKAS DaKKS, COFRAC są sygnatariuszami ILAC.

Skale kalibracji: A, C, D, N

Temperatura kalibracji.: (23 ± 2) °C

Wilgotność względna: < 70 % rh

 

Ważność: ISO 6508-2 zaleca bezpośrednią weryfikację wgłębnika diamentowego Rockwell po 2 latach użytkowania.

Niepewność:Podana niepewność rozszerzona została oparta na standardowej niepewności pomiaru pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k, tak, że prawdopodobieństwo pokrycia odpowiada około 95%. Niepewność standardową określono zgodnie z EA 04/2.

Identyfikowalność: Pomiary są wykonywane przy użyciu standardów, dla których wykazano zgodność z (międzynarodowymi) normami krajowymi względem RvA.

Wygląd powierzchni diamentowej: Zgodnie z obowiązującymi normami.