KONTROLA SPAWÓW (ISO 9015)

To specjalnie opracowane narzędzie umożliwia prowadzenie badań twardości na detalach lub segmentach spawanych zgodnie z normą ISO. Ustawienie wzoru zgodnie z wymaganiami staje się „dziecinnie proste”, dzięki wstępnie ustawionym punktom pomiarowym w różnych strefach spoiny i automatycznej korelacji pomiędzy nimi. System uruchomi w pełni automatyczną procedurę pomiarową i wyświetli oraz odpowiednio zarejestruje wyniki. Generator raportów jest wzbogacony o funkcje raportowania dla tej aplikacji.