Weld inspection (ISO 9015) 

Met deze speciaal ontwikkelde tool kunt u hardheidsmetingen uitvoeren op gelaste onderdelen of segmenten volgens ISO-norm. Het instellen van het patroon volgens de vereisten is eenvoudig dankzij vooraf ingestelde meetpunten in de verschillende zones van de las en de automatische correlatie tussen de meetpunten. Het systeem zal een volledig automatische meetprocedure uitvoeren en de resultaten dienovereenkomstig weergeven en registreren. De Report Generator is uitgebreid met rapportagefuncties voor deze applicatie.