Test Methodes

Er zijn vier belangrijke standaard testmethoden voor het meten van de hardheid van metalen en kunststoffen. Brinell, Vickers, Knoop en Rockwell. Om praktische en ijktechnische redenen is elk van deze methoden onderverdeeld in diverse schalen, die een combinatie van toegepaste belasting (kracht) en indringingsgeometrie of diepte bewerkstelligen. Selecteer een van de onderstaande testmethoden voor meer details.

1 / 4

Vickers Hardheidsmeter

Om de hardheid van kleinere componenten en dunnere materialen te meten, werd in 1924 door Smith en Sandland bij de Britse vliegtuigbouwer Vickers Ltd. de Vickers hardheidstest ontwikkeld als een alternatief voor de Brinell methode die gebruik maakt van hoge krachten.
Bent u op zoek naar een volautomatische, semi-automatisch of manuele Vickers hardheidsmeters? INNOVATEST heeft een uitgebreid aanbod.
De Vickers hardheidsmeters worden in Nederland geproduceerd, u bent verzekerd van de beste kwaliteit en service.

Methode van de Vickers hardheidsmeter

De methode is momenteel gedefinieerd in ISO 6507-1:2018 & ASTM E92-17.
De Vickers test is vaak gemakkelijker uit te voeren dan de Brinell test, omdat de vereiste berekeningen onafhankelijk zijn van de grootte van het indringlichaam (indenter) en de indenter van de Vickers hardheidsmeter kan worden gebruikt voor alle materialen, ongeacht de hardheid.

Bij de Vickers-hardheidstest wordt een diamanten vierzijdige piramide met een tophoek van 136° in het te meten object gedrukt met een kracht F. De kracht wordt binnen 2 tot 8 seconden opgebouwd en vastgehouden gedurende 10 tot 15 seconden.  Na het wegnemen van de kracht worden de beide diagonalen (d1 en d2) opgemeten met behulp van een meetmicroscoop.

Hoe worden de hardheidstestnummers van Vickers gerapporteerd tijdens het uitvoeren van een hardheidstest?

Door het weggedrukte oppervlak te bepalen, kan men met behulp van een formule de bijbehorende hardheidswaarde worden bepaald. Deze waarde wordt uitgedrukt in “hardheid volgens Vickers” (HV).

Vickers meetwaarden worden gerapporteerd als xxxHVyy, b.v. 440HV30, of xxxHVyy/zz als de duur van de kracht verschilt van 10s tot 15s, bijvoorbeeld 440HV30/20, waarbij:

  • 440 het hardheidsnummer is;
  • HV geeft de hardheidsschaal (Vickers);
  • 30 geeft de gebruikte belasting in kgf aan;
  • 20 geeft de verblijftijd (dwell time) als die verschilt van 10s tot 15s of afwijkt om specifieke materiaal vereisten.

Voor welke doeleinden worden metingen van de Vickers hardheidsmeter gebruikt?

Vickers waarden zijn over het algemeen onafhankelijk van de testkracht: ze zullen hetzelfde uitkomen voor 500gf en 50kgf, zolang de kracht ten minste 200gf is. De meetwaarde is niet echt een echte eigenschap van het materiaal en is een empirische waarde die moet worden gezien in combinatie met de gebruikte experimentele methoden (testkracht) en hardheidsschaal. Bij het uitvoeren van een test met de Vickers hardheidsmeter moet de afstand tussen de indrukkingen meer dan 3x de diameter van de (voorgaande) indrukking bedragen.

HV formule voor correcte berekeningen;
HV = 1.854(F/D2)

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Vickers hardheidsmeter of andere hardheidsmeters van INNOVATEST zoals de Rockwell of Knoop? Neem gerust contact op met onze experts. Of bezoek onze showroom in Maastricht voor een Vickers hardheidsmeters demo.

 

 

Vickers hardheidsmeter INNOVATEST

Rockwell hardheidsmeter

De Rockwell testmethode, zoals gedefinieerd in ISO 6508 & ASTM E-18, is de meest gebruikte methode om de hardheid van een materiaal te bepalen. Deze methode die de Rockwell hardheidsmeter toepast is geschikt voor bijna alle metalen en tot op zekere hoogte ook voor kunststoffen.
De Rockwell harheidsmeters van INNOVATEST worden in Nederland gemaakt, u vindt bij ons het grootste assortiment en kunt rekenen op de beste kwaliteit en service.

Methode Rockwell hardheidsmeter

De Rockwell hardheidsmeter meet de permanente diepte van de indrukking die wordt geproduceerd door een kracht/belasting op een indringlichaam (indenter). Een test is met de Rockwell hardheidsmeter over het algemeen gemakkelijker en sneller uit te voeren dan andere hardheidsmeetmethoden. Het belangrijkste voordeel van de Rockwell hardheidsmeting is de snelheid van het testen en de mogelijkheid om de hardheidswaarden direct na het binnendringen van het materiaal weer te geven de calculatie van de waarde is in feite vrijwel realtime.

De hardheid wordt met de Rockwell hardheidsmeter bepaald door het aan brengen van een voorbelasting (pre-load)  gevolgd door de hoofd belasting (main-load) om de totale vereiste testbelasting (kracht in kgf) te bereiken. De voorbelasting geeft de nul- of referentiepositie aan waarbij kleine oneffenheden in het materiaal of het niet goed aanliggen van het werkstuk op de testtafel geëlimineerd worden. Dit vormt dan ook het geijkte ‘’nul’’ punt van de meting. De hoofdbelasting wordt additioneel aangebracht voor een vooraf bepaalde tijd (verblijftijd/dwelltime) en vastgehouden om een elastisch herstel mogelijk te maken. Vervolgens wordt de grote belasting verwijderd, terwijl de kleine belasting behouden blijft. Aansluitend wordt de dieptemeting in microns uitgevoerd, waarbij 1 Rockwell punt gelijk staat aan 0,002 mm indringdiepte.

Vragen of advies nodig?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Rockwell hardheidsmeter of andere hardheidsmeters van INNOVATEST zoals de Brinell of Knoop? Neem gerust contact op met onze experts. Of bezoek onze showroom in Maastricht voor een Rockwell hardheidsmeter demo.

 

 

Rockwell hardheidsmeter

Brinell Hardheidsmeter

De Brinell-hardheidstest is de oudste toegepaste meetmethode voor hardheidsmeting die vandaag de dag nog veel gebruikt wordt.
INNOVATEST Brinell hardheidsmeters zijn volautomatisch, semi-automatisch of manueel verkrijgbaar. Door dit grote aanbod is er een passende Brinell hardheidsmeter voor verschillende hardheidstesten. De Brinell harheidsmeters van INNOVATEST worden in Nederland gemaakt, u bent verzekerd van de beste kwaliteit en service.

Methode van de Brinell hardheidsmeter

De methode werd in Zweden uitgevonden door Dr. Johan August Brinell rond 1900. De Brinell test wordt vaak gebruikt om de hardheid te bepalen van gietstukken en smeedstukken, waarvan de metaalkorrelstructuur te grof is voor het nauwkeurig testen meten met de  Rockwell of Vickers methode. Bijna alle metalen kunnen met een test van de Brinell hardheidsmeter worden getest door eenvoudigweg de kogelgrootte en de testkracht te variëren.
Zolang de verhouding tussen de kogelgrootte en de testkracht constant blijft, worden de resultaten als nauwkeurig beschouwd.

Brinell hardheidsmeters resultaten

De resultaten van de Brinell hardheidstest worden uitgebreid gebruikt in de industrie als basis voor de acceptatie van controles op commerciële leveringen van gietstukken en metalen en voor de kwaliteitscontrole in het algemeen. Deze Brinell hardheidsmeter resultaten correleren met kenmerken van metaal zoals: vervormbaarheid, treksterkte, slijtvastheid, enz.

De Brinell test is een vervormingshardheidstest die bestaat uit twee stappen:

Stap 1
In de eerste stap wordt het indringlichaam (indenter) van de Brinell hardheidsmeter in contact gebracht met het testexemplaar door loodrecht op het oppervlak een gespecificeerde testkracht uit te oefenen. De testkracht wordt gedurende de opgegeven tijd (dwell time) vastgehouden en vervolgens weer verwijderd.

Stap 2
In de tweede en laatste stap wordt de diameter van de indrukking gemeten in ten minste twee loodrecht op elkaar staande richtingen. De Brinell-hardheidswaarde wordt met een formule berekend uit het gemiddelde van de diametermetingen met behulp van een wiskundige formule die voor dit doel ontworpen is, of kan worden afgelezen uit een grafiek op basis van de formule;

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over Brinell hardheidsmeters of andere hardheidsmeters van INNOVATEST zoals de Knoop? Neem gerust contact op met onze experts. Of bezoek onze showroom in Maastricht voor een Brinell hardheidsmeters demo.

 

 

 

Brinell hardness tester

Knoop Hardheidsmeter

De Knoop hardheidsmeter past de Knoop hardheidstest toe. Dit is een microhardheidstest, een test met lage krachten voor het bepalen van mechanische hardheid, die met name wordt gebruikt voor het testen van zeer broze materialen of dunne vellen. Voor wanneer er slechts een kleine indrukking (indent) kan worden gemaakt. De Knoop harheidsmeters van INNOVATEST worden in Nederland gemaakt, u vindt bij ons het grootste assortiment en kunt rekenen op de beste kwaliteit en service.

Knoop hardheidsmeter vs. Vickers hardheidsmeter

De Knoop indrukking is niet symmetrisch zoals Vickers indrukkingen en zal onderhevig zijn aan meer variaties van de resulterende hardheidswaarden dan bij Vickers het geval is.

De Knoop-hardheid wordt normaal gesproken niet gebruikt om de bulkhardheid te definiëren, behalve bij 500gf waar normen zoals ASTM conversies geven naar andere testschalen. Ook kunnen de tests met de Knoop hardheidsmeter beter niet worden uitgevoerd bij testkrachten boven 1000 gf, hoewel bepaalde omstandigheden dit kunnen vereisen.

Door het grote verschil tussen de lange en korte Knoop-diagonalen is het Knoop-indenter vaak beter geschikt voor het bepalen van variaties in hardheid over zeer kleine afstanden dan indrukkingen gemaakt door een Vickers-indenter. Vickers en Knoop hardheidsmeter testen bij krachten ≤25 gf zijn in het algemeen gevoelig voor onnauwkeurigheid door de moeilijkheid om extreem kleine indrukkingen (<20 µm) te meten door middel van normale lichtmicroscopie.

Voorbereiding Knoop hardheidsmeter

Goede werkstuk voorbereiding (sample preparation), het verwijderen van door elementen veroorzaakte schade zoals corrosie en of krassen, kan en zal de testresultaten beïnvloeden; dit probleem wordt groter naarmate de testkracht afneemt.

Formule Knoop hardheidsmeter voor de berekening van hardheid;

Innovatieve hardheidsmeters voor het meten van Micro Vickers en Knoop. Geautomatiseerde machines met software voor complexe meetopdrachten.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Knoop hardheidsmeter of andere hardheidsmeters van INNOVATEST zoals de Brinell of Rockwell? Neem gerust contact op met onze experts. Of bezoek onze showroom in Maastricht voor een Knoop hardheidsmeter demo.

 

Knoop hardheidsmeter