Q-DAS

System ten posiada dwukierunkowe kanały wejściowe i wyjściowe. Sterowanie urządzeniem pomiarowym może być prowadzone zdalnie i obsługuje m.in. systemy zrobotyzowane. Wartości pomiarowe można wyeksportować jako wartości pojedyncze lub jako ciąg danych, które będą obsługiwane przez zewnętrzne oprogramowanie do oceny jakości.