Q-DAS

Het systeem heeft bidirectionele in- en uitgangskanalen. De bediening van de hardheidsmeter kan op afstand worden uitgevoerd en ondersteunt bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, robotsystemen. Meetwaarden kunnen worden geëxporteerd als enkele waarden of als een reeks gegevens voor verwerking door kwaliteitsbeoordelingssoftware van derden.