WYKRES GŁĘBOKOŚCI/CZASU SIŁY

Funkcja ta pokazuje głębokość wgłębnika w materiale podczas wykonywania pomiaru Rockwella. Wykres siły/głębokości zawiera wizualizację zależności między głębokością wgłębnika a przyłożoną siłą.