KONFIGURATOR CHD, SHD, NHD

Jak zwiększyć przepustowość w swoim laboratorium? Dostosuj najczęściej wykorzystywany szablon pomiarowy tak, aby był łatwy do skonfigurowania i do wykonywania automatycznie oraz zgodny z obowiązującymi normami. Pomiary CHD/SHD/NHD można uruchomić bezpośrednio z widoku powierzchni lub z podglądu. Dodatkowe punkty pomiarowe twardości dla pomiarów NHD mogą być definiowane oddzielnie.

Celem prawidłowego przeprowadzenia pomiaru, odległości punktów pomiarowych są automatycznie ustawiane zgodnie z normą na najniższą wartość. Oszczędzający czas tryb pomiarowy „wykonaj wszystkie wgłębienia i oceń” oraz „auto-stop” służy do zakończenia serii pomiarów w chwili, gdy zostanie osiągnięta dolna granica twardości. Generator raportów jest wzbogacony o funkcje raportowania dla tej aplikacji.