CHD, SHD, NHD Configurator

Hoe verhoog je de output in je lab? Door het meest gebruikelijke meetontwerp automatisch uit te voeren en toch te voldoen aan de toepasselijke normen. CHD / SHD / NHD-testen kunnen direct vanuit het oppervlakaanzicht of vanuit het overzicht worden gestart. Extra kernpunten van hardheid kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd voor NHD-metingen.

Om deze testen conform de normen te kunnen uitvoeren, bewaakt en corrigeert de software het naleven van de voorgeschreven minimumafstanden. Gebruik de functie “Optimalisatie testduur”: alle indrukkingen zijn ingesteld, de automatische evaluatie start en stopt zodra de hardheid onder de limiet komt. De Report Generator is uitgebreid met rapportagefuncties voor deze applicatie.