SZABLON POMIAROWY

Edytor szablonów IMPRESSIONS™ pozwala użytkownikowi na tworzenie dowolnej liczby szablonów pomiarowych z dużą liczbą zmiennych ustawień. Z wielką precyzją i swobodą twórz szablony pomiarowe. Sprawdzaj ustawienia w trybie podglądu. Przenoś szablony z jednej próbki pomiarowej na drugą za pomocą funkcji ‘przeciągnij i upuść’. Technika podglądu na żywo przez kamerę z zoomem, bez konieczności łączenia obrazu (image stitching).

Połącz różne szablony, a nawet różne siły pomiaru w jeden program i uruchom je w pełni automatycznie. Wszystkie punkty pomiarowe mogą być identyfikowane indywidualnie lub według specyfikacji klienta. Etykieta jest wyświetlana zarówno na liście wyników pomiaru jak i w przeglądzie wyników badań oraz na wydruku wyników. Ważna funkcja dla analiz próbek pod koniec pomiaru i w przyszłości celem przeglądu poprzednich pomiarów.