POMIAR ODPORNOŚCI NA KRUCHE PĘKNANIE KIC

Dla tych, którym potrzebne są dogłębne informacje na temat zachowania się materiałów, chcących badać pęknięcia i zmęczenie materiału, z pomocą przyjdzie aplikacja KIc do przewidywania i pomiaru wystąpienia spękań. Oprogramowanie obsługuje wykrywanie pęknięć Kic pod obciążeniem z dostosowalnym raportowaniem wyników KIc. Dzięki zastosowaniu jednej lub obu metod, Palmqvist lub Median/Radial, odporność na kruche pękanie jest teraz powtarzalnym i odtwarzalnym pomiarem dla wielu operatorów.