APLIKACJA DO RYSOWANIA I POMIARÓW

Opcja rysowania i pomiaru daje możliwość wykonania prostych pomiarów poza pomiarem twardości przy użyciu widoku obiektywu lub obrazu z kamery podglądowej. Możliwości pomiaru według odległości, długości i kąta.