POMIAR AUTOMATYCZNY

Ręczne ustawianie linii pomiarowych nie jest już konieczne. Dopracowane algorytmy pomiarowe IMPRESSIONS™ wykrywają wgłębienia nawet na słabej jakości lub bardzo porysowanych powierzchniach i mierzą odpowiednie wymiary wgłębień zgodnie z normami. Zachowaj kontrolę, przechodząc do trybu pomiaru ręcznego i miej możliwość dostosowania pomiarów dotknięciem ekranu lub za pomocą myszki.

Liniom pomiarowym można nadać taki kolor, żeby uzyskać jak najlepszy kontrast z płaszczyzną próbki. Aby zapewnić spełnianie przez pomiary odpowiednich norm dotyczących symetrii, należy włączyć automatyczną kontrolę wgłębień. Wszystkie wartości twardości mogą być przeliczane na inne skale zgodnie z ISO 18265, ISO 50150, ASTM E140.