AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE KRAWĘDZI

Technologia, która automatycznie lub za pomocą jednego kliknięcia myszką rozpoznaje krawędź próbki. Pomaga to w określeniu i utrwaleniu żądanej pozycji wyjściowej dla CHD lub innych zadań szablonów pomiarowych.