UPI/8105
Vickers Indenters

UPI/8105

Micro Vickers indenter – Ø3mm

DETAILS

Schachtdiameter: ø3mm

Kalibratie details: Deze Vickers indenter voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 6507-2 and ASTM E92 klasse B. De indenter is gekalibreerd door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium, met kalibers herleidbaar naar het ‘Physikalisch-Technische Bundesanstalt National Metrology Institute’, (PTB) Braunschweig, Duitsland. RvA, UKAS DaKKS en COFRAC zijn ILAC-ondertekenaars.

Kalibratie temp.: (23 ± 2) °C

Relatieve vochtigheid: < 70 %rh

Laagste test kracht: 1 gf

Geldigheid: ISO 6507-2 adviseert een directe verificatie van de Vickers Diamant indenter na 2 jaar gebruik.

Meet onzekerheid: De gerapporteerde vergrote onzekerheid is het product van de standaardonzekerheid van de meting en de dekkingsfactor k, zodanig dat de dekkingswaarschijnlijkheid overeenkomt met ongeveer 95%. De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA 04/2.

Traceerbaarheid: De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad van Accreditatie, is aangetoond.

Diamant oppervlak: Volgens de geldende normen.

Punten en randen: Volgens de geldende normen.

Staat van het oppervlak: Volgens de geldende normen.