UPI/2507
Rockwell Indenters

UPI/2507

1/16″ Rockwell Carbide kogel- ø6.35mm

DETAILS

Kogel grootte: 1/16″

Kalibratie details: Deze Rockwell indenter kogel is afkomstig uit een partij kogels die voldoet aan de eisen van de DIN EN ISO 6508-2 en ASTM E18 Klasse B (voor deze conformiteitsbeoordeling  is geen rekening gehouden met de meetonzekerheid) en is gekalibreerd en gecertificeerd voor diameter, hardheid, ruwheid (Ra) en dichtheid.

Kalibratie temp.: (23 ± 2) °C

Relatieve vochtigheid: < 70 %rh

Meet onzekerheid: De gerapporteerde vergrote onzekerheid is het product van de standaardonzekerheid van de meting en de dekkingsfactor k, zodanig dat de dekkingswaarschijnlijkheid overeenkomt met ongeveer 95%. De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA 04/2.

Traceerbaarheid: De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad van Accreditatie, is aangetoond.