Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności firmy INNOVATEST Europe BV

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakieś pytania dotyczące obowiązującego na naszej witrynie wyłączenia odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

Wyłączenie odpowiedzialności dla witryny http://www.innovatest-europe.com:

Wszystkie informacje w tej witrynie publikowane są w dobrej wierze i przeznaczone są wyłącznie w celach informacyjnych. Witryna http://www.innovatest-europe.com nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności i rzetelności tych informacji. Wszelkie działania w oparciu o informacje dostępne w niniejszej witrynie internetowej (http://www.innovatest-europe.com) użytkownik podejmuje wyłącznie na własne ryzyko. Witryna http://www.innovatest-europe.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne straty i/lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

Za pomocą umieszczonych w naszej witrynie hiperłączy użytkownik może odwiedzać inne witryny internetowe. Pomimo podejmowanych starań, aby umieszczać wyłącznie łącza do użytecznych, etycznie działających witryn internetowych, nie mamy żadnej kontroli nad treścią i charakterem tych witryn. Zamieszczenie łączy do tych witryn nie oznacza żadnych rekomendacji dotyczących treści dostępnych na tych witrynach. Właściciele tych witryn mogą zmieniać zamieszczane w nich treści bez uprzedzenia. Może to nastąpić wcześniej, zanim będziemy mogli usunąć takie łącze jako „nieodpowiednie”.

Opuszczając naszą witrynę, należy również pamiętać, że zewnętrzne witryny mogą stosować inną politykę prywatności i inne zasady korzystania z ich serwisów. Przed podjęciem jakichkolwiek działań biznesowych lub przed przesłaniem jakichkolwiek informacji prosimy zapoznać się z polityką prywatności tych witryn, jak również z ich „Warunkami korzystania z witryny”.

Wyrażenie zgody

Poprzez korzystanie z naszej witryny użytkownik niniejszym wyraża zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności oraz zgadza się na warunki korzystania z witryny

EU PL