Warunki korzystania z witryny internetowej

Nasze warunki korzystania z witryny internetowej

1. Warunki

Uzyskanie dostępu do niniejszej witryny internetowej oznacza, że użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych warunków korzystania z witryny internetowej, wszystkich stosownych przepisów i regulacji prawnych oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek postanowieniem niniejszych warunków, nie może korzystać z niniejszej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie internetowej są chronione przez stosowne prawa autorskie i przepisy o znakach towarowych.

2. Licencja użytkowania

Udziela się zezwolenia na czasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z witryny internetowej firmy INNOVATEST Europe BV wyłącznie na potrzeby ich wyświetlania w celach osobistych i niekomercyjnych. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności. Na podstawie niniejszej licencji użytkownik nie może:

modyfikować ani kopiować materiałów,

wykorzystywać materiałów do żadnych celów komercyjnych ani do ich publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego),

dekompilować lub poddawać inżynierii wstecznej oprogramowania zawartego w witrynie internetowej spółki INNOVATEST Europe BV,

usuwać z materiałów informacji o prawie autorskim lub innych prawach własności,

przesyłać materiałów do innych osób lub tworzyć ich kopii lustrzanej na dowolnym innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może być wypowiedziana w dowolnym momencie przez firmę Innovatest Europe B.V. Po zakończeniu wyświetlania niniejszych materiałów lub w przypadku wygaśnięcia niniejszej licencji użytkownik jest zobowiązany do zniszczenia wszelkich pobranych materiałów, zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały w witrynie internetowej INNOVATEST Europe BV są dostarczane „w stanie, w jakim są”. Firma Innovatest Europe B.V nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, dlatego też wyłącza i neguje wszelką odpowiedzialność wynikającą z innych gwarancji, w tym bez ograniczeń gwarancji dorozumianych lub gwarancji wartości handlowej bądź przydatności do określonego celu lub gwarancji nienaruszalności praw własności intelektualnej bądź innych praw. Ponadto firma Innovatest Europe B.V nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobieństwa wyników ani rzetelności wykorzystania materiałów dostępnych w jej witrynie internetowej lub w inny sposób powiązanych z tymi materiałami bądź w dowolnej witrynie powiązanej z niniejszą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym przypadku firma Innovatest Europe B.V ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym bez ograniczeń szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w prowadzonej działalności) wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania materiałów dostępnych w witrynie internetowej spółki Innovatest Europe B.V, nawet jeśli spółka Innovatest Europe B.V lub autoryzowani przedstawiciele spółki Innovatest Europe B.V zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości powstania takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikłe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą Państwa nie dotyczyć.

5. Korekty i errata

Materiały zamieszczone w witrynie internetowej firmy INNOVATEST Europe BV mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Firma Innovatest Europe B.V nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały dostępne w jej witrynie internetowej są dokładne, kompletne i aktualne. Firma Innovatest Europe B.V może zmienić materiały dostępne w jej witrynie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Firma Innovatest Europe B.V nie składa jednak żadnych oświadczeń dotyczących aktualizowania materiałów.

6. Łącza

Firma Innovatest Europe B.V nie sprawdziła wszystkich witryn powiązanych łączami z niniejszą witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w tych witrynach. Umieszczenie łącza nie oznacza popierania danej witryny przez firmę Innovatest Europe B.V. Użytkownik korzysta z każdej powiązanej łączem witryny internetowej na własne ryzyko.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny internetowej

Firma Innovatest Europe B.V może zmienić niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej oznacza, że użytkownik zobowiązuje się przestrzegać aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania z witryny internetowej.

8. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z witryną internetową firmy Innovatest Europe B.V są regulowane przez prawo obowiązujące w Maastricht, w Holandii, bez uwzględnienia unormowań kolizyjnych.

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej.

EU PL