Produkty

TWARDOŚCIOMIERZE VICKERSA


Twardościomierze Vickersa 

Pomiar twardości metodą Vickersa, określany również mianem badania mikrotwardości (zgodnie z normami ASTM, E-384, E92 i ISO 6507), polega na wciskaniu w powierzchnię badanego materiału diamentowego wgłębnika. Wgłębnik ma kształt czworobocznego foremnego ostrosłupa o kącie wierzchołkowym 136° i jest poddawany sile obciążającej od 1 gf do 120 kgf. Metoda ta jest najczęściej stosowana do pomiaru twardości małych elementów, cienkich materiałów, spawów, pokryć metalicznych lub grubości utwardzenia powierzchniowego (CHD). Metoda ta może być stosowana do niemal każdego rodzaju materiału. Pomiar twardości metodą Vickersa jest przydatny do wielu zastosowań, na przykład do badania cienkich materiałów, takich jak folie, lub do pomiaru poszczególnych mikrostruktur.

Skala twardości Vickersa jest bardzo szeroka i oznaczana jest symbolem HV.

Sposób prowadzenia pomiaru

Metoda Vickersa polega na optycznym pomiarze odcisku za pomocą mikroskopu lub zaawansowanego systemu optycznego. Procedura badawcza opiera się o zastosowanie względnie małych obciążeń. Odcisk jest wykonywany za pomocą diamentowego wgłębnika. Metodą ta może służyć do badania różnych materiałów, jednak powierzchnia próbki musi zostać starannie przygotowana, aby zapewnić prawidłowy odcisk i poprawny pomiar. Próbka musi być zamocowana prostopadle do wgłębnika. Obciążenia stosowane w twardościomierzach Vickers i Micro-Vickers mieszczą się zwykle w zakresie od 1 gf do 120 kgf. Mniejsze i większe obciążenia nie są zgodne z normą.

Diamentowy wgłębnik

Wgłębnik wytwarza podobne geometrycznie odciski, niezależnie od ich wielkości. Na odcisku muszą znaleźć się wyraźne punkty pomiarowe.

Dostosowanie do potrzeb klienta

Na wstępnym etapie zainteresowania naszymi urządzeniami zespół sprzedaży zbiera niezbędne informacje, aby zaproponować klientowi produkt dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Nie wahaj się i poproś o przedstawienie indywidualnych rozwiązań zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania. Współpracując ściśle z naszymi klientami, stworzymy właściwą konfigurację sprzętu do konkretnych zastosowań.

EU PL