Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dlatego opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby każdy użytkownik rozumiał, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy wszelkie dane osobowe. Poniżej przedstawiamy zasady naszej polityki prywatności.

  • Przed rozpoczęciem zbierania lub w trakcie gromadzenia danych osobowych wyjaśniamy, w jakim celu zbieramy te dane.
  • Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do celów przez nas określonych lub celów pokrewnych, chyba że uzyskamy odrębną zgodę osoby, której one dotyczą zgodnie z wymogami prawa.
  • Zgromadzone dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów.
  • Zbieranie danych osobowych odbywać się będzie w sposób uczciwy i zgodny z prawem, oraz, o ile jest to stosowne, za wiedzą lub zgodą osoby, której one dotyczą.
  • Dane osobowe powinny być istotne dla celów, dla których mają być wykorzystywane i w tym zakresie powinny być dokładne, kompletne i aktualne.
  • Dane osobowe będą rzetelnie chronione za pomocą odpowiednich zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieautoryzowanym dostępem do nich, ich ujawnieniem, skopiowaniem, użyciem lub modyfikacją.
  • Chętnie udostępnimy klientom informacje dotyczące naszej polityki prywatności oraz zasad zarządzania danymi osobowymi.

Stawiamy sobie za cel prowadzenie działalności zgodnie z powyższymi zasadami, by zagwarantować, że poufność danych osobowych jest chroniona i zapewniona.

EU PL